Νομική υποστήριξη

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Οι πληροφορίες δεν προορίζονται για διάγνωση, πρόληψη ή θεραπεία. Ο ιστότοπος ή οι συγγραφείς δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι σε καμία περίπτωση.

Η ιστοσελίδα tribe-h2020.eu δεν αγοράζει, αποθηκεύει ή πωλεί φάρμακα σε καμία περίπτωση. Η ομάδα tribe-h2020.eu προσπαθεί να παρέχει σχετικές και αντικειμενικές πληροφορίες για διάφορες ασθένειες, παθολογίες, συμπτώματα και άλλα ιατρικά θέματα. Αυτά τα άρθρα δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση έναν ειδικό ιατρό.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, η ταυτότητα των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στη δημιουργία και τη διαχείριση του δικτυακού τόπου tribe-h2020.eu γνωστοποιείται στους χρήστες του δικτυακού τόπου:

Υπεύθυνος για τη δημοσίευση: φόρμα επικοινωνίας.
Ο υπεύθυνος για τη δημοσίευση είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Webmaster: φόρμα επικοινωνίας.